Tam a zpátky

Galerie UM, Kurátoři výstavy: Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, Cyril Říha, architektonické řešení 0,5 Studio, grafické řešení Anežka HrubáCíglerová ,

fotografie Peter Fabo, Tomáš Slavík