Erwin Müller

Erwin Müller, Oblastní galerie Liberec, architektonické  řešení 0,5 studio,  kurátor koncepce  Anna Habánová, fotografie Ivo Habán, grafické řešení  Belavenir, 2014