Mary Duras

Mary Duras, Oblastní galerie Liberec, architektonické  řešení 0,5 studio,  kurátor koncepce + fotografie Ivo Habán, grafické řešení  Belavenir, 2014