Nájemní byt II

Nájemní byt II, Pavel Nový, Vít Svoboda, 2013, foto Barbora Kleinhamplová