Nájemní byt

Nájemní byt, Pavel Nový, Vít Svoboda,  2013, foto Peter Fabo