About

0,5 Studio team

MgA. Pavel Nový MgA. Vít Svoboda

MgA. Pavel Nový                          MgA. Vít Svoboda

Ing. arch Jitka Mácová Bc. Tereza Říhová Filip Toth

Ing. arch Jitka Mácová                 Bc. Tereza Říhová                      Filip Toth